Mesologisch onderzoek

Het uitgebreid mesologisch onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit:

  • Bespreken van het intake formulier.
  • Lichamelijk onderzoek, buikonderzoek.
  • Pols- en tongonderzoek
  • EFD-onderzoek

 

Met een meetapparaat (Electro-Acupunctuur) E.F.D. worden 80 tot 100 punten op de huid van voornamelijk handen en voeten doorgemeten. Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of een orgaandeel. De EFD geeft een totaalbeeld van het menselijk functioneren. Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Hiermede is het dus mogelijk disfuncties op te sporen.

 

Een consult neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.      

 

De mens is meer dan lichaam en psyche en functioneert altijd als een geheel. Het mesologisch concept gaat uit van vijf aspecten van het menselijk bestaan:

  • Fysiek aspect, het lichamelijk functioneren.
  • Emotioneel aspect, met gevoelens zoals: vreugde, verdriet, angst, zorgen, teleurstelling, woede, etc.
  • Mentaal aspect, het karakter, de gedachten, de principes, de normen en waarden, het intellect en het ik bewustzijn.
  • Energetische aspect.
  • Existentieel aspect, het hoogste zelfbewustzijn en de eenheid van het zijn.

 

Wilt u wat meer informatie over hoe een mesoloog 'kijkt'?  https://mesologie.nl/over-mesologie/